logo_tuw

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych to ubezpieczyciel wyróżniający się na rynku przede wszystkim zasadą działania. Dla towarzystw ubezpieczeniowych zorganizowanych w formie spółki akcyjnej głównym celem jest maksymalizacja zysku akcjonariuszy. TUW jest zorganizowany jednak na innej zasadzie – zasadzie wzajemności.

Kalkulator OC AXA DIrect

Oblicz cenę OC/AC AXA Direct

Tylko teraz dodatkowe 15% zniżki za zakup polisy przez internet

Wzajemnościowa działalność ubezpieczeniowa nie jest nastawiona na wytwarzanie zysku postawionego do dyspozycji akcjonariuszy, lecz na zaspokojenie potrzeb osób ubezpieczonych. Każdy ubezpieczony członek Towarzystwa staje się jego współwłaścicielem. Oni też, dzięki ustawowym regulacjom mogą organizować się w Towarzystwie w grupy tworząc Związki Wzajemności Członkowskiej. Istotą Związków Wzajemności Członkowskiej jest wspólnota interesów ich członków połączonych więzią terytorialną, zawodową bądź środowiskową. Członkowie Związków decydują o sposobie wykorzystania nadwyżki finansowej, którą mogą przeznaczyć na obniżenie składki lub inny wspólny cel. Związku mają też prawo do decydowania o losach Towarzystwa.

Ubezpieczenie OC TUW

Ubezpieczenie OC TUW spełnia wszystkie wymogi stawiane przez ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych. Obowiązuje na terenie Polski, krajów Unii Europejskiej oraz Chorwacji, Islandii, Lichtensteinu, Norwegii oraz Szwajcarii. OC TUW można kupić dla samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli, motorowerów, pojazdów wolnobieżnych oraz przyczep. W cenie ubezpieczenia OC TUW otrzymujemy także ubezpieczenie TUW Assistance w wariancie Standard.

Ubezpieczenie AC TUW

Autocasco TUW można kupić dla aut osobowych, przyczep oraz motocykli i motorowerów nie starszych niż 12 lat. Ubezpieczenie obowiązuje na terenie Polski i Europy – w ryzykach podstawowych, w ryzykach dodatkowych zaś – na terenie Polski, Unii Europejskiej oraz Chorwacji, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii. AC TUW chroni przed skutkami zderzenia, powodzi, zatopienia, uderzenia pioruna, osuwania i zapadania się ziemii, działania osób trzecich, a także gradu, huraganu pożaru oraz wybuchu.

Zobacz szczegółowe warunki ubezpieczenia: OWU TUW AC

Inne ubezpieczenia komunikacyjne TUW

Prócz OC i AC w TUW, możemy kupić także ubezpieczenie Assistance – inaczej ubezpieczenie pomocy w podróży. Posiadacz tego ubezpieczenia może liczyć na natychmiastową pomoc w przypadku awarii, wypadku lub kradzieży pojazdu – w zależności od wariantu ubezpieczenia. Ubezpieczenie TUW Assistance dostępne jest w dwóch wariantach: Standard oraz Premium. W wariancie Standard Assistance TUW możemy liczyć na pomoc w razie wypadku, który miała miejsce dalej niż 25 km od miejsca zamieszkania – wtedy otrzymamy pomoc informacyjną, holowania bądź transport czy naprawę na miejscu zdarzenia. Warto wiedzieć, że ochrona taka działa w ramach składki OC TUW czy AC TUW. Wariant Premium Assistance TUW to pomoc w razie wypadku, awarii, kradzieży auta czy nawet braku paliwa. Możemy wtedy liczyć na pomoc informacyjną, holowanie bądź transport, naprawę na miejscu zdarzenia, parkowanie, pokrycie kosztów złomowania w razie zdarzenia zagranicą, zakwaterowanie w hotelu, wynajem pojazdu zastępczego, zorganizowanie powrotu do miejsca zamieszkania lub do celu podróży oraz dostarczenie paliwa.

Zobacz szczegółowe warunki ubezpieczenia: OWU TUW Assistance

Kalkulator OC TUW

Niestety, nie ma czegoś takiego jak internetowy kalkulator OC TUW. By poznać ceny OC TUW, należy spotkać się z przedstawicielem ubezpieczyciela.

Placówki TUW