PZU logoUbezpieczenie PZU to wciąż jeden z najchętniej wybieranych produktów, jeśli idzie o ubezpieczenia komunikacyjne. Powodem jest zapewne renoma ubezpieczyciela, szeroka oferta ubezpieczeń, umożliwiających kompleksową ochronę, jak i kalkulator PZU, dostępny w Internecie, dzięki któremu łatwo można obliczyć swoją składkę OC PZU czy też Autocasco PZU.

Kalkulator OC AXA DIrect

Oblicz cenę OC/AC AXA Direct

Tylko teraz dodatkowe 15% zniżki za zakup polisy przez internet

Ile kosztuje ubezpieczenie OC AC PZU?

Postanowiliśmy obliczyć korzystając z kalkulatora PZU ceny OC PZU i ceny AC PZU dla przykładowych kierowców.

Pierwszym przykładowym kierowcą była trzydziestoletnia mieszkanka Czechowic Dziedzic, pragnąca ubezpieczyć trzyletniego Forda Fiesta 1.4 Trend napędzanego benzyną. Kobieta cieszy się 60% zniżką na OC i AC PZU. Oto jakie ceny ubezpieczenia PZU podał nam kalkulator PZU: za ubezpieczenie OC PZU czechowiczanka zapłaci 225 zł, pod warunkiem, że zdecyduje się opłacić składki PZU w jednej racie. Jeśli zechce zapłacić za OC PZU na dwie raty, będzie ją to kosztować 247 zł. Podobnie zmienia się cena AC PZU: w jednej racie – 689 złAC PZU na dwie raty to koszt 758 zł, a natomiast na 4 raty – już 739 zł. Pakiet OC AC PZU to koszt 914 zł. Płatny na dwie raty będzie kosztować 1 005 zł, a na 4 raty – 1 051 zł.

Ubezpieczenie OC PZU

Do obowiązkowego dla wszystkich kierowców ubezpieczenia OC PZU gratis dodaje ubezpieczenie PZU Auto Pomoc w wariancie Komfort. Dzięki niemu możemy liczyć na bezpłatne holowanie zarówno dla sprawcy jak i dla poszkodowanego oraz kompleksową pomoc informacyjną. Bezpłatnie otrzymamy też ubezpieczenie Zielona Karta.

Dodatkowo, posiadacze PZU OC mogą liczyć na niższe ceny innych ubezpieczeń PZU, takich jak PZU Auto Pomoc w wariancie Super, PZU Auto Szyba oraz NNW Max.

Maksymalne zniżki OC PZU wynoszą 60%.

Kalkulator OC PZU

Kalkulator OC PZU to bardzo wygodne narzędzie. Obliczenie nim swojej składki PZU nie zajmuje więcej niż 2 minuty. Kalkulator PZU podpowiada wiele opcji, dzięki czemu wypełnianie pól formularza nie jest uciążliwe. Po wypełnieniu pól otrzymujemy zestawienie cen OC PZU oraz cen AC PZU, a także dodatkowych opcji ubezpieczenia PZU, takich jak ochrona zniżek, PZU Auto Non Stop, Stała Wartość Pojazdu, PZU Auto Szyba czy NNW, a także wariant PZU Auto Pomoc.

Kalkulator OC PZU pozwala wygodnie przeliczać ceny polisy, tak byśmy wiedzieli ile zapłacimy decydując się na daną opcję, a także płatność w ratach.

Pod względem informacji, jakie dostarcza, a także ergonomii kalkulator PZU oceniamy na bardzo dobry.

Ubezpieczenie Autocasco PZU

To ubezpieczenie PZU nie jest obowiązkowe. Warto jednak się nim zainteresować, szczególnie, jeśli zakup samochodu był znaczącym wydatkiem dla naszego budżetu. Dzięki PZU AC uchronimy się przed finansowymi konsekwencjami wielu nieprzyjemnych sytuacji związanych z samochodem. Z PZU Autocasco skorzystać mogę klienci indywidualni oraz mali i średni przedsiębiorcy, posiadający nie więcej niż 20 pojazdów.

PZU AC obejmuje uszkodzenia pojazdu, jego zniszczenie lub utratę wskutek wszelkich zdarzeń, zarówno powstałych z winy kierowcy, jak również takich, na które nie ma on wpływu, np. kradzież, działanie żywiołów, wandalizm. Ochrona ubezpieczeniowa działa zarówno na terenie Polski jak i za granicą. Dzięki możliwości dostosowania zakresu ubezpieczenia do własnych potrzeb istnieje możliwość obniżenia ceny AC PZU – płacimy tylko za to, czego naprawdę potrzebujemy.

Do autocasco PZU możemy liczyć na gratisowy dodatek ubezpieczenia PZU Auto Pomoc w wariancie Komfort, a także na 10% zniżki na OC PZU. Ponadto, posiadacze PZU AC mogą kupić w niższych cenach inne ubezpieczenia PZU: Auto Pomoc w wariancie Super czy ubezpieczenie PZU Auto szyba. Ubezpieczyciel przewidział także zniżki za kontynuację polisy AC oraz – rzecz jasna – zniżki za bezszkodową jazdę, maksymalnie 60%.

Autocasco PZU to polisa typu All risk – czyli ubezpieczenie chroniące od wszystkich ryzyk. Znaczy to, że ochrona ubezpieczeniowa obejmuje uszkodzenia pojazdu, jego zniszczenie bądź też utratę na skutek wszelakich zdarzeń, zaistniałych zarówno z winy kierowcy jak i osób trzecich czy innych czynników od niego niezależnych (na przykład działanie żywiołów). Ochrona taka w przypadku PZU AC działa na terenie Polski, na terytorium pozostałych państw Europy oraz Algierii, Maroka, Izraela oraz Tunezji.

Ubezpieczony może wybierać spośród dwóch wariantów rozliczenia szkód:

PZU AC Serwisowe: wariant, w którym w odszkodowaniu mogą zostać uwzględnione oryginalne części zamienne. Opcja polecana szczególnie kierowcom przywiązanym do marki czy korzystającym głównie z autoryzowanej sieci serwisów.

PZU AC Optymalne: to wysoka jakość w optymalnej cenie. Dzięki uwzględnieniu w odszkodowaniu części o sprawdzonej jakości dostępnych poza siecią autoryzowanych warsztatów (jednak jeśli nie są one dostępne, zostaną zastosowane części oryginalne) może oferować ochronę ubezpieczeniową w atrakcyjnej cenie.

Do wybranego wariantu można dołączyć opcje:

PZU Auto Non Stop: zapewnia pełną obsługę serwisową w razie wystąpienia szkody z Autocasco. PZU troszczy się o odebranie uszkodzonego pojazdu, załatwia formalności, organizuje naprawę, a na cały okres jej trwania zapewnia samochód zastępczy.

PZU Auto Hol: ta opcja to gwarantowane holowanie oraz samochód zastępczy dla posiadaczy pojazdów innych niż osobowe.

pakiet stała wartość pojazdu: opcja, zapewniająca stałą wartość samochodu w czasie trwania umowy ubezpieczenia PZU, szczególnie atrakcyjna dla właścicieli nowych pojazdów.

ubezpieczenie bagażu PZU: dzięki tej opcji w razie wystąpienia szkody z AC ubezpieczeniu podlega także bagaż, znajdujący się w pojeździe, a także w bagażniku zewnętrznym zamontowanym na pojeździe.

Pozostałe ubezpieczenia komunikacyjne PZU

Karta PZU Pomoc w Drodze Pakiet Startowy 60 dni: to najprostszy z wariantów assistance, jakie oferuje PZU. Zapewnia podstawową pomoc w nieoczekiwanych sytuacjach na drodze. Koszt karty to jedynie 48 zł.

Karta PZU Pomoc w Drodze Europa: to gwarancja pomocy assistance na wypadek zdarzeń zaistniałych na terenie Polski i innych państwa Europy (z wyłączeniem Mołdawii, Rosji, Ukrainy), a także Iranu, Izraela, Maroka, Tunezji oraz Turcji. Kartę PZU Pomoc w Drodze Europa można kupić na cały rok bądź jedynie na 60 dni – rozwiązanie w sam raz, jeśli jedziemy na przykład na wakacje za granicę.

Karta PZU Pomoc w Drodze Polska: to gwarancja podstawowej pomocy w nieprzewidzianych sytuacjach na drodze. Kartę PZU Pomoc w Drodze Polska można kupić na cały rok bądź jedynie na 60 dni.

PZU Ochrona Zniżek: ubezpieczenie chroniące przed utratą nieraz cennych, bo wypracowywanych latami, zniżek na OC czy AC. Ubezpieczenie to chroni przed podwyżką składki w razie wystąpienia szkody z ubezpieczenia OC lub Autocasco PZU. Ubezpieczenie to przeznaczone jest dla osób, które posiadają co najmniej 10% zniżki za bezszkodową jazdę i kupujących polisę OC lub AC PZU.

PZU Auto Szyba: ubezpieczenie PZU zapewnia ochronę szyb w samochodzie od wszystkich ryzyk. Dzięki posiadaniu tej polisy, w razie wystąpienia szkody nie tracimy zniżki AC.

ubezpieczenie PZU NNW Max: to ubezpieczenie chroniące ubezpieczonego we wszystkich pojazdach, którymi się porusza, bez względu na to, czy jest pasażerem czy kierowcą. Ubezpieczenie NNW PZU Max obejmuje najpoważniejsze trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków, takie jak śmierć czy niezdolność do pracy. Suma tego ubezpieczenia może wynieść nawet 500 000 zł.

NNW kierowcy i pasażerów pojazdu mechanicznego: to ubezpieczenie przeznaczone dla pasażerów i kierowcy ubezpieczonego pojazdu. Suma tego ubezpieczenia może wynieść nawet 100 000 zł na każdą ubezpieczoną osobę.

PZU Auto Pomoc: to ubezpieczenie typu assistance. W zależności od wybranego wariantu oferuje różny zakres ochrony. Wariant PZU Auto Pomoc Komfort dodawany jest gratis do ubezpieczenia OC i AC PZU.

Zgłaszanie Szkody w PZU

Zgłoszenia szkody lub roszczenia w PZU można dokonać:
za pośrednictwem Internetu (poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie www.pzu.pl), istnieje możliwość załączenia dokumentów do zgłoszenia,
telefonicznie za pośrednictwem Infolinii Grupy PZU, dzwoniąc na numer 801 102 102 lub (22) 566 55 55,
osobiście w wybranym Oddziale Grupy PZU,
na piśmie (wysłane pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną, faxem) przez podanie danych poszkodowanego, ewentualnie sprawcy szkody, daty i miejsca wypadku, opisanie przyczyn i przebiegu zdarzenia, podanie ewentualnych świadków zdarzenia bądź danych jednostki Policji (lub innej instytucji organu) interweniującej na miejscu zdarzenia, wskazanie zaistniałych skutków zdarzenia z ewentualnym podaniem rodzaju i wysokości dochodzonych roszczeń.

Dane kontaktowe PZU

Informacje rejestrowe
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (PZU SA)
al. Jana Pawła II 24,
00-133 Warszawa,
NIP: 526-025-10-49
Krajowy Rejestr Sądowy nr KRS 0000009831
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 86 352 300 zł, kapitał wpłacony w całości.

Placówki PZU